Το Studio Φωνόγραφος, στα πλαίσια των δράσεων WEBinARTS, διοργάνωσε με επιτυχία διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Βασικές αρχές αυτοσχεδιασμού στο μπουζούκι» με εισηγητή τον Βαγγέλη Πετρινιώτη στις 29 Μαΐου του 2021.

Το σεμινάριο είχε ως στόχο την παρουσίαση του σκεπτικού και των τεχνικών εκείνων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ενός αυτοσχεδιασμού στο μπουζούκι. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τις βασικές αρχές του αυτοσχεδιασμού, μέσα από την ανάλυση συγκεκριμένων «λαϊκών δρόμων», φράσεων και τρόπου χειρισμού τους, καθώς επίσης υπήρχε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και συζήτησης στο τέλος κάθε ενότητας του σεμιναρίου.