Ο Βαγγέλης Πετρινιώτης συμμετείχε ως εισηγητής στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Αστικές Λαϊκές Μουσικές» που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα τον Οκτώβριο του 2019. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας, ενώ η εισήγησή του αφορούσε τα ερμηνευτικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ανέστη Δελιά. Από το Κ.Ι.Λ.Ε «Ο Απόλλων» κυκλοφόρησε η έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου, υπό την επιμέλεια του κ.Γιώργου Κοκκώνη και της κ.Σόνιας Κοζιού.