Τον Ιούλιο το 2017 το «Αφιέρωμα στη Ρόζα Εσκενάζυ» ολοκληρώθηκε στη Λεμεσό, στη μουσική σκηνή «Κύκλος – Μουσική».