Μια όμορφη βραδιά στο «Καφενείο Νέον» στη Θεσσαλονίκη με τον Παναγιώτη Ανδρέογλου και την Δέσποινα Ψαθά.